มอบนโยบายแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ให้การต้อนรับ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ในโอกาสที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เพื่อเลือกสถานศึกษาไปปฏิหน้าที่ตามลำดับ จำนวน 19 ราย ประกอบด้วยตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ราย และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 17 ราย 

โดยเน้นย้ำเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชน โดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา เพื่อร่วมกัน “พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล” (Transforming Education to Fit in the Digital Era) และการลดภาระครูผู้สอน โดยมีนายทวี สอนคำเสน และนายมานะ ไชยโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวมณีรัตน์ โสภิณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินดีและดำเนินการรับรายงานตัวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *