การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เลขานุการและอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นำเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อองค์คณะในการการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งมีวาระเร่งด่วนคือการพิจารณาอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 3 ราย และการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการย้ายและบรรจุและแต่งตั้ง ตามนโยบายลดภาระครู และระเบียบวาระอื่นที่เกี่ยวข้องการการบริหารงานบุคคล จำนวน 14 เรื่อง

โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่องค์กรดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีระบบบริหารการประชุม (e-Meeting) มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ การเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน และลดการสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากรกระดาษในการประชุม ในการนี้ นายวันชัย บุญทอง ประธานอนุกรรมการ ได้มอบราลวัล “พฤหัสดี” ให้กับว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กลุ่มผู้บริหารการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโสภิตธรรมขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *